Otthont az Állatoknak Alapítvány

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Állatvédő Egyesület Veszprém, (továbbiakban: szolgáltató) által üzemeltetett adománygyűjtő honlap (http://veszpremiallatvedok.hu) használatára vonatkozó feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A felhasználók adományozása csak az ÁSZF elfogadásával válik érvényessé.

Weboldal üzemeltetője:


Állatvédő Egyesület Veszprém (a továbbiakban: “Szolgáltató”)
székhely: 8200 Veszprém, Simon István utca 2/D
adószáma: 19264952-1-19
Bírósági nyilvántartási szám: 19-02-0000818

Az alapítvány adatai:


Telefon: +3630/620-2878
E-mail: info@otthontazallatoknak.hu
Alapítvány címe: 8200 Veszprém, Ady Endre u. 9.
Adószám: 18913316-19
Bírósági nyilvántartási szám: 19-01-0000470
Elnök: Sigmond István

A szolgáltató célja


Az szolgáltató célja, hogy befogadja a hozzá beérkező gazdátlan állatokat, egészségügyi ellátásban részesítse őket, majd egy felelős gazdát találjon nekik (továbbiakban: Menhelyi cél).
További hosszútávú cél a jelenlegi állatmenhely helyett egy modernebb és nagyobb kapacitással rendelkező állatotthon létrehozása (továbbiakban: Állatotthon cél).

A weboldalon lehetőség van mindkét célra külön-külön adományozni.

A Menhelyi célra küldött összegeknek az Állatvédő Egyesület Veszprém, az Állatotthon célra adományozott összegek az Otthont az Állatoknak Alapítvány a kedvezményezettje. A két szervezetre a továbbiakban Adománygyűjtőként hivatkozhatunk.

Kedvezményezett a célgyűjtés alapján kapott támogatást a célgyűjtés leírásában részletezettek szerint használhatja fel.

Az ÁSZF elfogadása, a szerződés létrejötte, hatálya:

Támogató azzal, hogy a weboldalon oldalon online fizetéssel Támogatást nyújt Adománygyűjtő részére, jelen ÁSZF-et elfogadja. A támogatás nyújtásával és az ÁSZF elfogadásával létrejön a Támogató és Adománygyűjtő között az eseti (adott támogatásra vonatkozó) támogatási szerződés.

Ugyanazon Felek közötti újabb fentiek szerinti támogatás újabb egyedi szerződés létrejöttének számít.

A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés határozott időre jön létre. A szerződés annak teljesülésével (a Támogatás átadásával) megszűnik.

Támogatás kiválasztása

A weboldal két jól elkülöníthető részre tagolódik a fentebb meghatározott két céltól függően. Mindkét részen a szolgáltató a Támogatás menüpont alatt részletezi azokat a részcélokat, melyekre a támogatásokat várja. Ezen felül a menhely lakóinak részletes oldalán is találhatóak támogatási csomagok, ezek az egyesület havi működésére és az állatok általános ellátására gyűjtenek támogatást.

Minden támogatási pont ugyanúgy működik: egy kis doboz, benne a támogatás megnevezése, összege, rövid leírása. A részletes leírás minden esetben a dobozok mellette, vagy azok közvetlen környezetében elhelyezett linkeken keresztül megtalálhatóak. Van olyan doboz, mely nem tartalmaz előre meghatározott összeget, ebben egy beviteli mező szerepel, melybe a Támogató tetszőleges, 500 Ft-nál nagyobb összeget írhat be.

A dobozok alján egy gomb segítségével a Támogató átkerül egy összegző oldalra, ahonnan e-mail címének kötelező, illetve nevének és egy tetszőleges üzenetnek az opcionális megadásával tovább mehet az online fizetéshez.

A Támogatás online fizetésének módja


A veszpremiallatvedok.hu online fizetési szolgáltatója a Barion Payment Zrt. (továbbiakban Barion) (székhely: 1117 Budapest, Infoparksétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192).

Barion logója megtalálható a Támogatási űrlap információs blokkjában. A logóra kattintva Támogatót átirányítja a rendszer Barion információs oldalára. (https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-vasarloknak/)

A rendszer Támogatót a Barion fizetési oldalára irányítja át. Adománygyűjtő az átirányítás során Támogató adatai közül az e-mail címét adja át Barionnak a fizetés érdekében. Támogató adatain túl átadásra kerül lényeges adatként a támogatás összege, továbbá a támogatás visszaigazolásának kódja, amit Barion „Rendelés elfogadóhelyen nyilvántartott azonosítójaként” tart nyilván, és küld meg Támogatónak a visszaigazolásban.

Amennyiben Támogató rendelkezik Barion tárcával, a Barion fizetési oldalán annak terhére is fizetheti a támogatást.

Támogató abban az esetben, ha nem rendelkezik Barion tárcával, illetve nem kívánja azt használni a fizetésénél, bankkártyás fizetést tud indítani. Az elfogadott kártyatípusokat a Barion logó jelöli, továbbá erről információt kaphatnak a Barion tájékoztató oldalán.

Adománygyűjtő NEM kezeli Támogató Barion tárcáját, továbbá NEM kezeli Támogató bankkártya adatait. Azok adománygyűjtőhöz nem jutnak el. Azokat Barion szigorú előírások alapján kezeli, amiről tanúsítvánnyal rendelkezik. Barion adatkezelési tájékoztatóját itt töltheti le.

Barion fizetési oldalán jelzi a fizetendő összeget, bekéri a bankkártya adatait, betölti Támogató e-mail címét, kéri a saját ÁSZF-je, Adatkezelési tájékoztatója és Cooki tájékoztatója elfogadását.

Az online fizetés Támogatónak a támogatás összegén felül semmilyen többlet költségbe nem kerül.

Barion fizetési oldalán a „Fizetek” gomb megnyomása előtt Támogató megváltoztathatja döntését, a támogatás fizetését megszakíthatja.

A Barion fizetési oldalán „Fizetek” gomb megnyomásával kerül a támogatás összege jóváírásra Adománygyűjtő számláján.

Sikeres és sikertelen fizetés esetén egyaránt Barion rendszere visszairányítja Támogatót a honlapra. Itt a fizetés sikerének vagy sikertelenségének tényéről Támogató tájékoztatást kap.

A támogatások felhasználása

A menhely lakóinál lévő csomagok virtuálisak, ami azt jelenti, hogy az ott leírt felhasználási területek csupán tájékoztató jellegűek. A beérkezett támogatásokat az Adománygyűjtő az alapvető célokra legjobb belátása szerint használja fel. Például amennyiben kizárólag Masztiff csomagra érkezik adomány, azonban egy állatnak azonnali egészségügyi ellátásra van szüksége, úgy az Adománygyűjtő az összegek átcsoportosításával a fontosabb dolgokat fedezi a támogatásból. Az ide beérkezett összegek az Állatvédő Egyesület Veszprém napi működését, az alkalmazottak bérét, az állatok ápolását, gondozását, etetését, egészségügyi ellátását fedezik.

Az egyesület oldalán további támogatási célok kerülnek kitűzésre, melyek szinte kizárólag az adott cél megvalósítására kerülnek felhasználásra. Ilyen célok például egy állat váratlan egészségügyi ellátásának fedezése, vagy a menhely telítettségekor új állat érkezése esetén valamelyik lakó panzióztatása, hogy ne kelljen egy állatot sem elaltatni.

Az alapítvány céljai egy veszprémi állatotthon létrehozása köré csoportosulnak.

A szervezet a törvényben meghatározott módon beszámolókban teszi közzé költségvetéseit.