Otthont az Állatoknak Alapítvány

Adatkezelési tájékoztató

A veszpremiallatvedok.hu oldalt az Állatvédő Egyesület Veszprém üzemelteti. Az egyesület jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és az egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevevőit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

1. Az adatkezelő

Állatvédő Egyesület Veszprém (székhely: 8200 Veszprém, Simon István utca 2/D, bírósági nyilvántartási szám: 19-02-0000818)

2. A kezelt adatok köre

 A honlap a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra az adatkezelő nem használja. Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

Az egyesület egyes szolgáltatásai eltérő módon kezelnek vagy nem kezelnek személyes adatok.

Adományozás. A szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználó e-mail címének megadására van szükség. A felhasználó ezen kívül megadhat egy nevet és egy üzenetet, melyet az adományozott összeggel együtt el szeretne juttatni egyesületünkhöz. Ezen adatok közül bankkártyás fizetés választása esetén az e-mail címet továbbítjuk a Barion Zrt. felülete felé. Barionos fizetésnél mindenképpen szükség van az e-mail címre, ezzel mindössze megkönnyítjük a fizetési folyamatot.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok egy része (elérhetőség, név) kezelésének célja, hogy az egyesület által működtetett szolgáltatások munkatársai a felhasználó kifejezett kérésére vele kapcsolatba tudjanak lépni, illetve az átutalt összegeket be tudják azonosítani, ha probléma merülne fel a fizetéssel kapcsolatban, vagy igazolást kér az adományozó az összeg kifizetéséről. Az adatok másik része (üzenet) kezelésének célja, hogy a felhasználó az adomány elküldése mellett véleményt formálhasson, vagy megjegyzést fűzhessen az összeg felhasználását illetően.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli.

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

A honlap felhasználóinak azonosítására szolgáló ún. session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k 24 nap múlva automatikusan törlődnek.

Az adományozáshoz kapcsolódó személyes adatokat az adatkezelő az érintett kérésére a lehető legrövidebb időn belül vagy a szolgáltatás igénybevételét (az ügy érdemi befejezését) követő 5 éven belül törli.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő titoktartást vállaló munkatársai, önkéntesei, illetve szerződéses partnerei, valamint a tárhely szolgáltatást biztosító szolgáltatók férhetnek hozzá. A tárhelyszolgáltatást a Tárhely.eu (https://tarhely.eu/) biztosítja.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő csak abban az esetben ad át, ha erre a felhasználó az adatkezelőt írásban kifejezetten felhatalmazta.

A szolgáltatások igénybevevőiről az adatkezelő anonimizálás után elemzéseket készít, és az elemzéseket nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozott adatok személyes adatokat nem tartalmaznak.

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Személyes adataik kezeléséről minden felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az allatvedok.veszprem@gmail.com e-mail címen kérheti bárki.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő  allatvedok.veszprem@gmail.com e-mail címen.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzik, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogukat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a allatvedok.veszprem@gmail.com e-mail címre juttassa el.

8. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.